Tandimplantat – en klassfråga?

Tandvård ska inte vara en klassfråga. Har man ont i tanden eller har slagit ut en så ska inte ens privatekonomi avgöra om man har råd och möjlighet att gå till tandläkaren. Om man har oturen och har förlorat en eller flera tänder kan man behöva ersätta dem med tandimplantat, både för funktionens skull och av estetiska skäl. Tandläkaren använder sig av särskilda skruvar, som är tillverkade i titan. Dessa skruvar fästs sedan i käken, genom en enklare operation. Att man väljer titan, beror på att denna metall fungerar med vävnader i kroppen och således har lätt för att växa ihop med käkpartiet. När man väl har fått fast skruvarna, kan man anbringa så kallade distanser, där man sedan kan sätta fast de nya tänderna.

Att tänka på
Innan man bestämmer sig för att använda tandimplantat, bör man ta reda på vad det innebär och vilka förberedelser som behövs. Man kan också be sin tandläkare ta kontakt med en specialist för att höra om implantat är bästa lösningen. Beroende på olika orsaker, som till exempel rökning, benskörhet, strålbehandling eller olika sorters sjukdomar, kan man inte använda sig av tandimplantat. Dessutom sker behandlingen ibland över en längre tidsperiod, ca 3-6 månader och i flera olika steg. Men detta beror naturligtvis också på hur många tänder man behöver ersätta och hur bra läkkött man har.

Operation
För den som är ängslig över operationen, kan tandläkaren ge medicin som fungerar som lugnande innan själva operationen. Naturligtvis får man lokalbedövning inför operationen, vilket medför att man inte känner någon smärta. Om man är rädd och känner ett stort obehag, kan man bli opererad under narkos. Efter själva operationen, är det vanligt att man blir svullen och öm. Man kan få antibiotika vid en eventuell inflammation. Smärtstillande tabletter är också något som används, om man känner att detta behövs. Men oftast har man inga större besvär efter att operationen är gjord.

Komplikationer
Det är viktigt att man håller så rent som möjligt runt implantatet, då risken annars är stor att infektioner kan uppstå. Det bästa är att använda sig av klorhexidinlösning eller koksaltlösning som tar bort de flesta bakterier i munnen. Om en inflammation skulle uppstå i tandköttet, kan detta medföra att benvävnaden runtom försvinner. Men enligt en rapport gjord av Socialstyrelsen, är detta ovanligt och vid 10-årskontroll av implantatet, har man kunnat se att 95 procent har en helt normal funktion. Skulle man mot förmodan vara en av de 10 procent som råkar ut för att benvävnad blir ansatt, måste en ny operation utföras. Ett mindre vanligt problem, är att implantatet lossnar. Orsaken till detta är antingen att tandimplantatet inte har växt fast i käkbenet eller att man har överansträngt implantatet.

Garanti
Att behöva sätta in ett tandimplantat, kostar en del pengar. En viss del kan man få ut på försäkringen, om man har en så kallad tandförsäkring. Men eftersom kostnaden kan springa iväg, lämnas en tvåårig garanti på implantaten hos tandläkaren. Även tillverkarna av implantaten ger garanti, längden på denna varierar beroende på vilken tillverkare det gäller. Detta innebär att om man på något sätt skulle förlora tandimplantatet, kan man få ett nytt gratis, men kostnaden hos tandläkaren kvarstår, om det har gått mer än två år.

Läs mer på Tandimplantat.se